WoW Burning Crusade شهرت راهنمای

[ad_1]

همه ما می دانیم که چگونه نا امید کننده آن است برای خرد کردن نقاط شهرت فقط برای گرفتن قهرمانانه کلید برای برخی نمونه و یا دریافت هماهنگ برای یک حمله. هدف از این راهنمای به هرزه سنگ زنی به عنوان زمان کارآمد به عنوان امکان پذیر است.

توجه داشته باشید: قهرمانانه کلید در حال حاضر تنها نیاز به ‘افتخار’ وضعیت به خرید.

زیر جناح های ذکر شده به ترتیب حروف الفبا و سفارشات.

Aldor خنثی افتخار: علائم شیل’Jaeden افتخار – فرمایند: علائم Sargeras, Fel تسلیحات بده

Ashtongue Deathsworn خنثی فرمایند: سیاه و سفید معبد بده

Cenarion اعزامی خنثی افتخار: ناشناس کارخانه قطعات, برده, قلم Underbog افتخار – فرمایند: Steamvault ماموریت Coilfang تسلیحات

کنسرسیوم خنثی پسند: مانا مقبره های کریستال, قطعات, سر پر از عاج دوستانه – افتخار: مانا مقبره افتخار – فرمایند: از Quests پشته از Ethereals ابسیدین Warbeads, Ethereum زندانی کلید

افتخار برگزاری خنثی افتخار: باروها خون کوره افتخار – فرمایند: از Quests خرد سالن

پاسداران از زمان خنثی فرمایند: از Quests Old Hillsbrad سیاه باتلاق

Kurenai خنثی فرمایند: از Quests ابسیدین Warbeads سنگ زنی اوباش

پایین شهر خنثی افتخار: Auchenai, سرداب, Sethekk سالن پر افتخار – فرمایند: از Quests سایه دخمه پرپیچ و خم

مجله’har خنثی فرمایند: سنگ زنی اوباش بده ابسیدین Warbeads توجه داشته باشید: کنسرسیوم نیز طول می کشد Warbeads من مشاوره پایان تمام quests و سنگ زنی اوباش برای هرزه در حالی که چرخش کلاهک در کنسرسیوم.

Netherwing (نیاز به 300 سوارکاری مهارت برای رسیدن به تعالی دوستانه – فرمایند: Quests روزانه + تخم مرغ شکار لیست بده: تخم مرغ, شکار, کند, مرگ Netherdust گرده Netherwing کریستال نه چندان دوستانه آسمان بزرگ Netherwing درمان به صورت مشترک بی ارزش قاصد چیدن قطعات اژدها هستند که دست کم از مشکلات ما اخلال در گرگ و میش, پورتال, بزرگترین دام تا کنون گذاشته

Ogri’la XXX – خنثی: تلاش های زنجیره ای “صحبت با غول” خنثی افتخار: یادگار را تجلی (روزانه) مجادله برخی از اتر اشعه بمباران افتخار – فرمایند: هر 3 فوق به علاوه طرد شیاطین

مقیاس ماسه خنثی فرمایند: CoT: نبرد Mount Hyjal این ویال ابدیت

Scryers خنثی افتخار: Firewing Signets افتخار – فرمایند: محرمانه tomes Sunfury Signets از Quests

شا’tar خنثی افتخار: Aldor/Scryers turnins افتخار – فرمایند: از Quests Tempest Keep

شا’tari Skyguard خنثی فرمایند: جهان از سایه آتش سوزی بیش از Skettis فرار از Skettis Wrangle برخی از اتر اشعه!, بمباران

خرد خورشید توهین آمیز خنثی فرمایند: Quests روزانه Magister تراس

Sporeggar خنثی – دوستانه: Sporelings گرفتاری باتلاق خداوند پیچک افتخار – احترام: باتلاق اعیان احترام – فرمایند: از Quests بیشتر در باتلاق اعیان

بنفش چشم خنثی فرمایند: Karazhan از Quests

Thrallmar خنثی افتخار: باروها خون کوره افتخار – فرمایند: از Quests خرد سالن

[ad_2]