نمی شود همه چیز گران شود به جز لبنیات!/ دلار 4200 تومانی فسادزا است

حذف دخالت دولت در قیمت گذاری باعث جهش تولید می شود/ دلار 4200 تومانی فسادزا است

[ad_1] محمد رضا بنی طبا مدیر روابط عمومی انجمن صنایع لبنی کشور در گفتگو با جام جم آنلاین با اشاره به این که 85 درصد صنعت لبنیات و محصولات لبنی در اختیار بخش خصوصی است و بازار آن به شدت رقابتی است و برای مصرف کننده حق انتخاب ایجاد می کند، گفت: در چنین بازاری که رقابت فشرده است کاهش کیفیت …

اذامه مطلبنمی شود همه چیز گران شود به جز لبنیات!/ دلار 4200 تومانی فسادزا است