خوش‌به حال دل هر مرد که دختر دارد

[ad_1] البته این را معمولا آدم‌هایی می‌گویند که آینده‌نگرند و می‌دانند فرزند دختر هر چقدر هم کار داشته باشد و گرفتار شغل و خانواده خودش باشد، باز هم در طول شبانه‌روز وقتی را برای سر زدن به پدر و مادر اختصاص می‌دهد. دخترها بنا به ژن و فیزیولوژی‌ که دارند، شیرین زبان‌ترند و از همان …

اذامه مطلب