عاشقانه‌‌های یک زوج وفادار

عاشقانه‌‌های یک زوج وفادار

[ad_1] به مهوش وقاری تلفن كردم تا درباره زندگی مشترك با او صحبت كنم و وفاداری زن و مرد به یكدیگر و این كه بانك عاطفی زن و شوهرها باید چقدر قوی باشد كه پشتوانه هم باشند و سال‌ها زیر یك سقف زندگی كنند و هر دو احساس «رضایتمندی» از این زندگی داشته باشند. [ad_2] …

اذامه مطلب