نماهنگ | همدلی با مادر شهید

نماهنگ | همدلی با مادر شهید

[ad_1] حضرت آیت‌الله خامنه‌ای: در قضیه‌ کرونا، فداکاری‌ها به قدری چشمگیر بود که افرادی را که در خارج از این کشور هم هستند به تحسین وادار کرد. مژده میدهم که پاداش الهی در انتظار آنها است. [ad_2] Source link