نمك سیاه یا نمك معمولی

نمك سیاه یا نمك معمولی

[ad_1] امروزه نمك سیاه در بسیاری موارد به روش مصنوعی و از تركیب سدیم كلراید، سدیم سولفات، سدیم بی‌سولفات و فِریك سولفات تهیه می‌شود؛ نمك حاصل سپس با زغال‌سنگ مخلوط شده و تحت حرارت قرار می‌گیرد. نمك معمولی می‌تواند در مقایسه با نمك سیاهی كه به‌طور طبیعی استخراج شده دارای سدیم بالاتری باشد. ازاین‌رو …

اذامه مطلب