بازگشت جمعیت به مراکز خرید پس از بازگشایی(+فیلم)

بازگشت جمعیت به مراکز خرید پس از بازگشایی(+فیلم)

[ad_1] مرگ نوعدوستی با مرگ یک ‌جوجه در روزهای گذشته کلیپ‌هایی با مضمون زنده به گور کردن جوجه‌های یکروزه در فضای مجازی دست به دست شد؛ البته معدوم‌سازی مرغ و خروس‌های ناتوان یا جوجه‌های تازه متولدشده به دلایل مختلف در صنعت مرغداری اتفاقی معمول است، اما تصاویر اتفاقاتی از این دست به‌ندرت در رسانه‌ها منتشر …

اذامه مطلببازگشت جمعیت به مراکز خرید پس از بازگشایی(+فیلم)