مادامی که ملکه شد

[ad_1] بازیگری قدیمی که سابقه بازیگری زیادی داشت، اما سریال شمسی و مادام او را به شهرت رساند.البته سینمادوستان، بازی درخشان او را در فیلم «بودن یا نبودن» عیاری دیدند.مرضیه برومند هم بعد از دیدن بازی او در همین فیلم بود که میناسیان را برای بازی در سریال شمسی و مادام انتخاب کرد.دیروز که با …

اذامه مطلب