کارآیی مدیران جوان بیشتر است

[ad_1] مدیری که درگیر مناسبات و تعلقات اقتصادی باشد موانع جدی بر سر راه فعالیت او در مسیر انجام وظایف ایجاد خواهد شد و او نمی تواند از تمام توان و ظرفیت خود برای انجام امور محوله استفاده کند. تعلقات از جنس اقتصادی بخشی از ذهن و زمان مسوولان را به خود مشغول می‌کند. …

اذامه مطلب