با هیچکس قهر نیستم

[ad_1] محمدحسین فرحبخش شاید در سال‌های اخیر فیلم‌هایی ساخته که کمتر نشانی از جذابیت و اثرگذاری تجاری و گیشه ای فیلم های گذشته پویافیلم دارد و انتقاداتی را هم در ساختار و محتوا به همراه داشته و تماشاگران عاشق سرگرمی را به اندازه آن فیلم‌های قدیمی به شوروهیجان درنیاورده باشد اما کماکان به وجه سرگرم‌کنندگی …

اذامه مطلب