ما هم مردمی هستیم!

ما هم مردمی هستیم!

[ad_1] از همان اولین سریال اما می‌شد فهمید که در شبکه نمایش خانگی اوضاع متفاوت از تلویزیون است. در قلب یخی ما برای اولین‌بار شوی لباس می‌دیدیم و زندگی‌های اعیانی و اتفاقاتی که در تلویزیون خط قرمز بود یا خیلی کم دیده می‌شد. بعد از آن به‌خصوص در دو سه سال گذشته که به یمن …

اذامه مطلب