اگر موسیقی نبود من هم نبودم

[ad_1] كتاب‌های ردیف كاربردی موسیقی ملی ساكت بعد از سال‌ها هنوز ‌جدی‌ترین و مورد اطمینان‌ترین منبع برای تدریس ‌توسط مدرسین تار و سه‌تار است. ساكت در همه این سال‌ها كوشیده است تا نگرشی علمی‌تر به موسیقی و نوازندگی ایرانی داشته باشد و نیز در نواختن تار و ابداع تكنیك‌های نو پس از استاد وزیری، …

اذامه مطلب