سارقان چگونه با دراختیار داشتن اطلاعات شهروندان آنها را فریب می‌دهند؟

سارقان چگونه با دراختیار داشتن اطلاعات شهروندان آنها را فریب می‌دهند؟

[ad_1] برای اینها، نه كارگر مهم است و نه راننده تاكسی و نانوا، نه دكتر و مهندس می‌شناسند و نه وكیل و معلم و استاد دانشگاه. ابزاركارشان هم نه خشونت است و نه اسلحه. نه درگیر شدن با پلیس است و نه خون و خونریزی و خیلی راحت، نیت پلیدشان را با خرید یك …

اذامه مطلب