کرونا با غذا منتقل می شود؟!

کرونا با غذا منتقل می شود؟!

[ad_1] از آنجا كه یكی از فرضیه‌های اولیه درخصوص چگونگی انتقال این ویروس از خفاش به انسان و مصرف خوراكی این حیوان در چین بود، این ذهنیت شكل گرفته است كه خوردن غذای آلوده به این ویروس نیز می‌تواند از راه‌های انتقال بیماری باشد. اما چقدر این ذهنیت صحیح است و آیا تاكنون كسی با …

اذامه مطلب

مظنونین همیشگی در بلوای كرونا

مظنونین همیشگی در بلوای كرونا

[ad_1]  همان‌طور كه می‌دانید این ویروس جدید از خانواده ویروس‌های كرونا بوده و براساس مطالعات پیشین، منبع اولیه این خانواده ویروسی معمولا در بدن حیوانات وحشی به‌ویژه پستانداران و پرندگان است.   در همه‌گیری‌های گسترده قبلی از این خانواده یعنی شیوع بیماری سارس و مِرس منشأ بیماری، خفاش‌ها شناسایی شدند كه به ترتیب به‌واسطه گربه …

اذامه مطلب