روزهای داغ کسب‌وکارهای اینترنتی

روزهای داغ کسب‌وکارهای اینترنتی

[ad_1] اگرچه شرایط به وجود آمده برای ماه‌های ابتدایی این همه‌گیری مانند قرنطینه شهرها در برخی کشورها و توصیه به ماندن افراد در خانه، دوران موقتی بود و این روزها خواه‌ناخواه شرایط تا حد زیادی به دوران پیش از کرونا بازگشته است، کووید 19 بهانه‌ای بود که به ما یادآوری کند، شیوه کسب‌وکارهای سنتی توان …

اذامه مطلب