صفحه اول روزنامه های امروز یکشنبه 14 اردیبهشت

صفحه اول روزنامه های امروز یکشنبه 14 اردیبهشت

[ad_1] فقط به خاطر گل روی شما «کاغذ اخبار» اگر تعطیل نشده بود، دقیقا همین امروز یعنی 11 اردیبهشت، 183 ساله می‌شد. پدربزرگ روزنامه‌های در حال حیات ایران که «اطلاعات» باشد دو ماه دیگر 94ساله خواهد شد. شما حسابش را بکنید چقدر روزنامه‌نگاری ما جوان است. [ad_2] Source link