برنامه درسی 24 شهریور در مدرسه تلویزیونی ایران اعلام شد

برنامه درسی 24 شهریور در مدرسه تلویزیونی ایران اعلام شد

[ad_1] به گزارش جام جم آنلاین از فارس، جدول دروس مدرسه تلویزیونی ایران برای روز دوشنبه ٢۴ شهریور که از شبکه‌های 7،4 و معارف پخش می‌شود، منتشر شد. شبکه ‌آموزش فنی و حرفه ای و کاردانش : ساعت ٨ تا ٨:٣ تجارت الکترونیک و امنیت شبکه پایه ١٢- رشته شبکه و نرم …

اذامه مطلببرنامه درسی 24 شهریور در مدرسه تلویزیونی ایران اعلام شد

اعلام جدول زمانی برنامه‌های درسی 25 فروردین شبکه‌های چهار و آموزش

اعلام جدول زمانی برنامه‌های درسی 25 فروردین شبکه‌های چهار و آموزش

[ad_1] به گزارش جام جم آنلاین از فارس، برنامه تلویزیونی آموزش دروس برای مقاطع مختلف تحصیلی که از طریق شبکه ۴ و شبکه آموزش (۷) در روز دوشنبه 25 فروردین به طور زنده پخش می‌شود، به شرح زیر است: شبکه آموزش از ساعت ۷:۴۵ تا ۸ (آموزش درس تربیت‌بدنی برای دانش‌آموزان مقطع متوسطه) …

اذامه مطلباعلام جدول زمانی برنامه‌های درسی 25 فروردین شبکه‌های چهار و آموزش

اعلام جدول زمانی برنامه‌های درسی ۲۴ فروردین شبکه‌های چهار و آموزش

اعلام جدول زمانی برنامه‌های درسی ۲۴ فروردین شبکه‌های چهار و آموزش

[ad_1] به گزارش جام جم آنلاین از فارس، برنامه تلویزیونی آموزش دروس برای مقاطع مختلف تحصیلی که از طریق شبکه ۴ و شبکه آموزش (۷) در روز یکشنبه ۲۴ فروردین به طور زنده پخش می‌شود، به شرح زیر است: شبکه آموزش متوسطه دوره اول: از ساعت٨ تا ٨:٢٠ درس کار و فناوری …

اذامه مطلباعلام جدول زمانی برنامه‌های درسی ۲۴ فروردین شبکه‌های چهار و آموزش

اعلام جدول زمانی برنامه‌های درسی 13 فروردین شبکه‌های 4 و آموزش

اعلام جدول زمانی برنامه‌های درسی 13 فروردین شبکه‌های 4 و آموزش

[ad_1] به گزارش جام جم آنلاین از فارس، برنامه تلویزیونی آموزش دروس برای مقاطع مختلف تحصیلی که از طریق شبکه 4 و شبکه آموزش در روز چهارشنبه 13 فروردین به طور زنده پخش می‌شود، به شرح زیر است: شبکه آموزش متوسطه دوره اول: از ساعت ٩ تا٩:٣٠ درس فرهنگ و هنر پایه …

اذامه مطلباعلام جدول زمانی برنامه‌های درسی 13 فروردین شبکه‌های 4 و آموزش