به خاطر آقا مصطفی!

به خاطر آقا مصطفی!

[ad_1] کرونا، ویروسی که در جهان فراگیر شد همه برنامه‌های موسوی را بهم ریخت. قرارداد او با تیم اولشتین به پایان رسیده بود با این حال وقتی پیشنهاد سایپا را دریافت کرد به آنها گفت:«چند روز زمان می‌خواهم.» سید می‌خواست تصمیمی منطقی بگیرد و به همین دلیل هم بود که در نهایت سایپا را انتخاب …

اذامه مطلببه خاطر آقا مصطفی!