آیت الله خاتمی از زهد انقلابی می گوید

آیت الله خاتمی از زهد انقلابی می گوید

[ad_1] منبرهای مجازی؛ آیت الله سید احمد خاتمی در ویژه برنامه منبرهای مجازی خبرگزاری رسا ضمن تبیین مفهوم “زهد انقلابی” تاکید کرد که زهد انقلابی به معنای گذشتن از همه چیز در مسیر انقلاب است. [ad_2] Source link