مولکول‌هایی که فرایند پیری را معکوس می‌کنند

مولکول‌هایی که فرایند پیری را معکوس می‌کنند

[ad_1] به گزارش جام جم آنلاین از ایرنا، در انتهای کروموزوم‌ها دنباله‌ای از جنس دی ان ای وجود دارد که با عنوان تلومر شناخته می‌شوند و وظیفه محافظت از کد دی ان ای موجود در ژنوم را بر عهده دارند و در فرایند پیری نیز اثرگذار هستند. طول این دنباله‌ها با هربار تقسیم سلول …

اذامه مطلب