آمریکا قطعا از عراق خارج می شود

آمریکا قطعا از عراق خارج می شود

[ad_1] عادل عبدالمهدی مصوبه خروج نیروهای امریکایی در عراق را تحویل پارلمان مجلس داد که ارا خوبی گرفت و تصویب شد ولی تا به امروز چنین اتفاقی نیافته است. با رویکار امدن مصطفی الکاظمی خروج این نیروها قوت گرفته است در حدی که امریکا درخواست مذاکره را با بغداد داده است ولی سوالی که …

اذامه مطلبآمریکا قطعا از عراق خارج می شود