آسیب گردن با پشت میزنشینی طولانی

آسیب گردن با پشت میزنشینی طولانی

[ad_1] در واقع در شرایط مناسب بیومکانیکی، بدن ما قادر خواهد بود همه نیروها، فشارها و صدمه‌ها را تحمل کند و در این شرایط قوس‌های ستون فقرات نقش کمک فنرهای خودرو را در بدن ایفا می‌کنند. اولین علت در تغییر شکل قوس گردن، بی‌حرکت نشستن طولانی‌مدت است؛ مثل کارمندانی که ساعت‌ها جلوی رایانه می‌نشینند و …

اذامه مطلب