حواس‌تان به خودتان باشد

حواس‌تان به خودتان باشد

[ad_1]  روان هم باید تغذیه درستی داشته باشد تا سیستم ایمنی بدن به‌درستی فعالیت كنید. ببینیم رعایت چه نكته‌هایی – به غیر از موارد تغذیه‌ای – می‌تواند به تقویت سیستم ایمنی كمك كند. آرام باشید بسیاری از افراد دچار «سایكوسوماتیك» هستند. یعنی این‌كه هر تنش عصبی، می‌تواند بروز جسمی روی بدن آنها داشته …

اذامه مطلب