با اینستاگرام احساس باسوادی می‌کنند

با اینستاگرام احساس باسوادی می‌کنند

[ad_1] داوود نماینده سال‌هاست گویندگی آثار مستند و معتبری را به عهده دارد، از مجموعه دیدنی حس برتر در دهه 60 بگیر تا مستندات مهمی که دیوید آتنبرو درباره اقیانوس‌های جهان و کره زمین ساخته است. گفت وگو با نماینده از گلایه او شروع شده درباره زیست آدم‌‌های امروزی و این که قدیم‌ها -که دوره …

اذامه مطلب