مرور صفحه نخست روزنامه های ورزشی ایران ؛ جاوید جام (تصاویر)

مرور صفحه نخست روزنامه های ورزشی ایران ؛ جاوید جام (تصاویر)

[ad_1] اسطوره نشد، اسطوره نیست یکی از جذاب ترین فوتبالیست های تاریخ 45 ساله شد، فوتبالیستی که در دوران اوج خود حتی از فوق ستاره های گران قیمت دنیای فوتبال بیشتر محبوبیت داشت. امروز بکام در 45 سالگی هنوز محبوب است، محبوب و البته جذاب. [ad_2] Source link

مرور صفحه نخست روزنامه های ورزشی؛ یک امتیاز تا پوکر (تصاویر)

مرور صفحه نخست روزنامه های ورزشی؛ یک امتیاز تا پوکر (تصاویر)

[ad_1] اسطوره نشد، اسطوره نیست یکی از جذاب ترین فوتبالیست های تاریخ 45 ساله شد، فوتبالیستی که در دوران اوج خود حتی از فوق ستاره های گران قیمت دنیای فوتبال بیشتر محبوبیت داشت. امروز بکام در 45 سالگی هنوز محبوب است، محبوب و البته جذاب. [ad_2] Source link