راه اندازی طرح ملی «پیام نگار» در رادیو پیام

راه اندازی طرح ملی «پیام نگار» در رادیو پیام

[ad_1] به گزارش گروه سیما جام جم آنلاین از فارس، «شهرام ملازاده» مدیر شبکه رادیویی پیام و رادیو آوا گفت: یکی از مهمترین اهداف ما در رادیو پیام استفاده از ظرفیت های مغفول مانده در بهره گیری رسانه از توانمندیهای موجود در جامعه و مخاطبان رسانه ملی بویژه رسانه رادیو در بخش های مختلف است. …

اذامه مطلب