چگونه در بزرگسالی دوستان جدیدی را وارد زندگی خود کنیم؟

چگونه در بزرگسالی دوستان جدیدی را وارد زندگی خود کنیم؟

[ad_1] به گزارش جام جم آنلاین از ایرنا، در کودکی هیچگاه پیدا کردن دوست مسئله‌ی بغرنجی برای ما نبود. گاهی خیلی اتفاقی با کسی هم‌بازی می‌شدیم و او دوست ما می‌شد گاهی هم برای دوستی پا پیش می‌گذاشتیم و از کسی می‌خواستیم که ما را در بازی‌ همراهی کند بدون اینکه نگران رد شدن پیشنهاد …

اذامه مطلب