⁣هنگام تنظیم دادخواست به چه نکاتی باید توجه کرد؟

⁣هنگام تنظیم دادخواست به چه نکاتی باید توجه کرد؟

[ad_1] به گزارش جام جم آنلاین از باشگاه خبرنگاران ، دادخواست به معنای دادخواهی کردن و عدالت طلبیدن است و شخصی که دادخواهی می‌کند خواهان است و طرفی که به دادرسی می‌آید خوانده نام دارد. اقامه دعوا تشریفات مشخص به خود را دارد که با تقدیم دادخواست ضمن رعایت شرایط شکلی و قانونی آن …

اذامه مطلب