ریشه در فقر مادی و فرهنگی

[ad_1] در كنار این‌ها، مسائل دیگری مانند انتخاب نادرست همسر، اختلاف سنی زیاد، بی‌توجهی شوهران به وضعیت روحی و روانی زن یا غرق شدن بیش از حد مرد در كار و امور روزمره خود، باعث می‌شود كمتر بتواند به همسر خود توجه كند بنابراین زن احساس خلاء كرده و به سمت بی‌هویتی و برقراری رابطه …

اذامه مطلب