روزی که مردم به جمهوری اسلامی «آری» گفتند

روزی که مردم به جمهوری اسلامی «آری» گفتند

[ad_1] دهم و یازدهم فروردین 1358 روزهایی است که 98درصد مردم به تعبیر امام راحل با شوق و شعف و عشق در پای صندوق‌های رای حاضر شدند و با «آری» گفتن به «جمهوری اسلامی» دست حکومت طاغوت را از سر مردم ایران کوتاه کردند. [ad_2] Source link