جانباختگان کرونا در آمریکا به بیش از 9000 نفر رسید (+عکس)

جانباختگان کرونا در آمریکا به بیش از 9000 نفر رسید (+عکس)

[ad_1] باوری كه تغییر كرد موضوع این است وقتی راجع به ویروس صحبت می‌شود، راجع به اپیدمی صحبت می‌كنیم؛ یعنی راجع به مفهومی همزمان علمی و اجتماعی كه پیوست سیاسی در آن نمی‌گنجد. [ad_2] Source link