نماز که بخوانی همه‌چیز آسان می‌شود

نماز که بخوانی همه‌چیز آسان می‌شود

[ad_1] همه ما شنیده كه فردی در پای چوبه دار حتی بخشیده شده. در همه این‌ موارد آن‌كه بخشیده، بزرگوارتر بوده و برایمان محترم‌تر. اصلا انگار كسی كه می‌بخشد، برایمان ارزشمندتر می‌شود. شاید به این دلیل است كه همه ما به خدا متصلیم و بخشیدن اولین صفتی است كه از پروردگار در ذهن ما …

اذامه مطلب