به من بگو اینفلوئنسر!

به من بگو اینفلوئنسر!

[ad_1] بله، «اینفلوئنسر» عنوان عجیب و متفاوتی است و برای هر بار نوشتنش باید حروف به حروف تكرارش كرد! اینفلوئنسر كسی است كه می‌تواند روی دیگران تاثیر بگذارد. این تاثیر می‌تواند از طریق مسؤولیت، دانش، موقعیت اجتماعی و حتی مخاطبان او اتفاق بیفتد اما اینفلوئنسر یك عنوان كلی برای همه كسانی ا‌ست كه در …

اذامه مطلب