در قیامت از سعدی گلایه خواهم كرد

در قیامت از سعدی گلایه خواهم كرد

[ad_1] اگر از هر دری هم بگوییم شعری در آستین دارد تا حق مطلب را ادا كند. دكتر اسماعیل آذر را چندین نسل با برنامه‌های مشاعره تلویزیون و رادیو می‌شناسند. استاد ادبیات فارسی با لهجه اصفهانی كه سال‌ها مجری و داور این مسابقه بوده‌ است؛ مسابقه‌ای كه مخاطبان خاص خودش را دارد كه روزها …

اذامه مطلب