خیلی دویدم تا از بچه‌‌ها عقب نمــانم

خیلی دویدم تا از بچه‌‌ها عقب نمــانم

[ad_1] برای بزرگ‌ترها هم می‌نویسد اما در همین نوشته‌ها هم بچه‌ها را مد نظر دارد، چون برای بزرگ‌ترها می‌نویسد که چطور می‌توانند قصه‌گوهای قابلی باشند. هنوز هم معتقد است باید تکنیک‌های قصه‌گویی را یاد بگیریم چون مسیر گسترش مطالعه همین است. عموم مردم او را به همان شعر معروف «انار» در کتاب‌های درسی می‌شناسند …

اذامه مطلبخیلی دویدم تا از بچه‌‌ها عقب نمــانم