برنامه‌های درسی شنبه 19 مهر

برنامه‌های درسی شنبه 19 مهر

[ad_1] به گزارش جام جم آنلاین از آموزش و پرورش، برنامه مدرسه تلویزیونی ایران برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن در روز شنبه 19 مهر ماه 1399 پخش می‌شود به شرح زیر است: شبکه ‌آموزش: ساعت ۷:۴۵تا ۸ آموزش درس تربیت‌بدنی فنی و حرفه ای و کاردانش : ساعت٨  تا ٨:٣٠ نقاشی رنگ …

اذامه مطلببرنامه‌های درسی شنبه 19 مهر