یاران آقای نون

[ad_1] بازیگرانی كه در همین قسمت‌های پخش‌شده نشان دادند، استعداد خوبی دارند و مخاطبان را با خود همراه كرده‌اند. این نشان می‌دهد برای این‌که مجموعه‌ای به دل مخاطب بنشیند، نیاز نیست حتما از ستاره‌ها بهره ببرد و می‌تواند خود معرف یا بستری برای دیده شدن چهره‌های تازه‌تر باشد. با صهبا شرافتی، پاشا جمالی، …

اذامه مطلب