Quantstamp ICO

[ad_1]

این Quantstamp پروتکل متکی به یک شبکه توزیع از شرکت کنندگان به کاهش اثرات بد بازیگران. پروتکل اجازه می دهد تا خودکار چک های امنیتی هوشمند قرارداد کد می کند و بنابراین در یک trustless شیوه ای. پروتکل اجازه می دهد تا کاربر نهایی به طور مستقیم به ارائه برنامه برای تایید با امکان یک بازیگر بد دستکاری نتایج حاصل از ممیزی.

Quantstamp همچنین تشویق کارگران معدن با ساخت تایید و صدور گواهینامه هوشمند قرارداد بخشی از اعتبار node نرم افزار در Etherium.

بزرگترین مزیت من با Quantstamp است که blockchain می رود جریان اصلی. هزاران نفر از قرارداد ساخته شده توسط مردم عادی باید حسابرسی توسط یک سیستم است که در آن Quantstamp را تبدیل به بخشی جدایی ناپذیر از blockchain اکو سیستم.

آن را به خوبی قرار داده شده در فضای بلوک های زنجیره ای و بسیار مورد نیاز برای هر هوشمند قرارداد اجرا با حداقل مسائل.

تامین امنیت هوشمند قرارداد است بخشی جدایی ناپذیر از بلوک های زنجیره ای اکو سیستم. این فضا دیده می شود چندین رخنه های امنیتی که می تواند اجتناب شده توسط یک فرایند اعتبار سنجی هوشمند قرارداد.

اگر ما در نظر دائو برابری چند sig هک و دیگر به خوبی شناخته شده انجمن در حال حاضر بیش از $80 میلیون دلار از اتر به سرقت رفته بودند به دلیل معیوب هوشمند قرارداد. با وجود این هک هوشمند قرارداد کد بهبود یافته است. یک مطالعه اخیر نشان داد آسیب پذیری در 45 درصد از موجود هوشمند قراردادها و تعداد قرارداد در Ethereum منفجر شده به بیش از 2 میلیون نفر است که در مجموع برگزاری بیش از 12 میلیون اتر. این به این معنی است که به طور بالقوه $1.6 میلیارد دلار ارزش اتر است که در حال حاضر آسیب پذیر به بهره برداری.

با استفاده از خودکار و جمعیت سپارش روش به اعتبار قرارداد Quantstamp در تلاش است را به درجه بالایی از اطمینان. همچنین آنچه که باعث می شود Quanstamp جالب است که این ارتقا مییابد. حکومت سیستم کنترل رمز دارندگان. این بسیار مهم است برای پروتکل به مقیاس با افزایش تقاضا در زنجیره بلاک.

این فن آوری است که انجام ممیزی های امنیتی بر روی لبه برش پژوهش به بررسی الگوریتم ها و بلوک های زنجیره ای و فن آوری است. Quantstamp گره دستگیره اعتبار پروتکل امنیتی ممیزی و می افزاید: آن را به زمینه های داده از معاملات.

قرارداد به حسابرسی دوره ای. امنیت کتابخانه همیشه در حال به روز رسانی و اعتبار سنجی انجام می شود در برابر این کتابخانه را دریافت کنید منسوخ شده و باید از طریق یک دوره ای برای چک کردن هر گونه آسیب پذیری.

من شخصا احساس می کنم Quantstamp یکی از این مراحل است که می تواند اجتناب شود با در blockchain سیستم.

[ad_2]