Phurba خنجر – تبت بودایی ابزار مراسم

[ad_1]

در زبان سانسکریت این phurba است به نام kilaya یا kila و در تبت است به نام phurba, phurpa. این phurba نیز به نام “سحر و جادو خنجر” و از آن است که مراسم خنجر استفاده می شود در مراسم. ‘Phur’ ترجمه از سانسکریت ‘kila’ و آن را به معنی میخ یا ناخن. Padmasambhava به فکر اختراع phurba. Padmasambhava استفاده phurpa به تقدیس زمین هنگامی که او تاسیس Samye صومعه در قرن 8th. این phurba سه طرفه سهام مورد استفاده در آیین بودایی. چون تبت همواره فرهنگ عشایری, چادر است که بخش مهمی از تبت زندگی می کند و با قرار دادن چادر گیره به زمین است که همیشه دیده می شود که ساخت زمین به یک قربانی. شکل phurpa ممکن است از شکل سهام مورد استفاده برای پایین نگه داشتن چادر.

سه طرفه سبک phurba نیز ممکن است از کهن ودایی ابزار مورد استفاده برای پین کردن قربانی. این phurba دارای سه بخش در آن تیغه. این انرژی شناخته شده به عنوان ‘سه سموم.’ سه سموم و دلبستگی و جهل و نفرت یا ترس. سه طرف phurba همچنین نشان دهنده سه روح جهان و phurba خود نشان دهنده این محور از سه روح جهان است. مرکز phurba به ارمغان می آورد سه روح جهان را با هم. دسته phurba نشان دهنده ‘عقل’ در حالی که تیغه نشان دهنده ‘روش’.

این phurba است که اغلب چاقو را به یک کاسه برنج یا انواع دیگر غلات در تبت مراسم. Phurbas می تواند ساخته شده از چوب و استخوان و یا فلزات مانند مس و برنج. اگر بیش از یک فلز استفاده می شود برای ایجاد یک phurba آن انجام شده است در ترکیبی از سه یا نه فلزات. شماره سه و نه هر دو مهم هستند تعداد بودایی تبت مراسم سه دلیل آن اشاره به سه جهان یا سه عرصه از وجود تمایل قلمرو فرم قلمرو و بيشکل قلمرو.

وجود دارد معمولا طرح های حک شده در بالای phurpas. برخی از محبوب ترین ها تصاویر جمجمه سر و یا بودا سر. گاهی اوقات بودا سر آمده در threes به آینه تیغه به طوری که هر راه تیغه تبدیل شده است وجود دارد همیشه یک بودا سر شما رو. Ganesh همچنین محبوب در phurbas هر چند عمدتا در آیین هندو است.

این phurba نماد پایداری و, آن است که اغلب استفاده می شود در طول مراسم. این phurba است که اغلب توسط Tantric پزشکان. این phurba همچنین دارای شیاطین در محل. فقط کسانی که توانمند هستند برای استفاده از phurpa ممکن است استفاده از آن در این مراسم. این phurba می تواند مورد استفاده قرار گیرد به افسار انرژی های منفی در طول مراسم و یا به عنوان یک تثبیت کننده. تیغه در یک phurba هرگز تیز آن استفاده شده است تنها به عنوان یک آیین خنجر هرگز به عنوان یک واقعی سلاح.

این phurpa نیز توسط Dorje Phurba یک.k.یک. Vajrakilaya های خشمگین, قالب Vajrapani (یکی از خدایان خشمگین). Vajrakilaya است که اغلب دیده می شود برگزاری phurba در مجسمه های بودایی و thangkas (نقاشی های بودایی). Vajrakilaya است خشمگین الوهیت و یک حذف موانع. Vajrakilaya را به همسرى است Khorlo Gyedunma مظهر سبز تارا.

Phurpas تنها مورد استفاده قرار گیرد ritualistically توسط Shamans و یا کسانی که آموخته اند که چگونه به درستی استفاده از یک phurba در مراسم. برای استفاده از phurba پزشکان برای اولین بار تفکر و سپس آنها تلاوت sadhana از phurba و دعوت خدای را وارد کنید phurba. سپس آنها را با چاقو phurba به زمین یا به یک کاسه برنج یا دانه و تصور کنید که ارواح شیطانی و یا انرژی های منفی گرفتار شده در زیر تیغه. Phurpas نیز می توانید استفاده به عنوان دکوراسیون در معابد مدیتیشن اتاق و یا به عنوان تزیین در خانه.

[ad_2]