3 چیزهایی که شما نیاز به دانستن در مورد لجن و کثافت پمپ

[ad_1]

بسیاری از ما کمی فکر در مورد به ندرت دیده می شود لوازم خانگی پایین در زیرزمین حفاظت از خانه های ما از عمده آسیب آب. که حق خود را از لجن و کثافت پمپ نشسته است در یک سوراخ خود را طبقه زیرزمین فقط در حال انتظار برای آب وارد گودال لجن و کثافت و سپس استخراج این آب به طوری که آن را نمی سیل زیر زمین خود را. این لوازم خانگی در به طور کلی با توجه به یک فکر دوم تا زمانی که آن کار متوقف می شود.

هنگامی که شما لجن و کثافت کار متوقف می شود آب سراسیمه به خانه خود و به ظاهر به نظر می رسد برای هر چیزی که آن را می تواند خراب کردن. این آب به طور کلی می یابد فرش برای اولین بار و پس از آن شروع به پوسیدن sheetrock و هر چیزی الکتریکی ذخیره شده در زیر زمین خود را. میزان آسیب و دلار به ترمیم این آسیب شروع به اضافه کردن در عجله بسر می رسانید. چه می توانید انجام دهید ؟ آنچه شما باید بدانید ؟ چگونه شما می توانید جلوگیری از این زیرزمین خسارت ؟

اول شما باید بدانید #1 مورد است که باعث می شود خود را از لجن و کثافت پمپ به توقف کار – سوئیچ. بله سوئیچ. این مورد است که می گوید پمپ برای شروع و توقف و هنگامی که آن را انجام دهد. گاهی اوقات از آن خواهد شد یک سوئیچ شناور نصب شده به بازوی گاهی افسار سوئیچ و بار دیگر آن را یک سوئیچ فشار. سوئیچ می شود چسبانده شده تا آویزان کردن و یا فقط واریز کند. آنچه شما باید انجام دهید ؟ این بخش ساده. شما نیاز به خرید یک دو سوئیچ شناور. این کار توسط افزونگی اگر اولیه سوئیچ کار متوقف می شود و سپس ثانویه سوئیچ طول می کشد بیش و قبل از هر گونه آسیب انجام می شود. این سوئیچ می تواند به صورت جداگانه خریداری و متصل به بسیاری از های موجود در لجن و کثافت پمپ و یا شما می توانید خرید جدید پمپ های لجن می آید که با یک. یا راه رفع اشکالات کلیدی برای ایمنی.

دوم یک باتری پشتیبان پمپ لجن و کثافت. این ساده DC پمپ و پا زدن در زمانی که قدرت خود را می رود و یا یک شکن می شود. ی و طول می کشد بیش اولیه خود AC پمپ لجن و کثافت. باتری پشتیبان گیری لجن و کثافت پمپ اجرا بر روی باتری است که به طور کلی متصل به یک کنترل وسیله ای است که به رسمیت می شناسد و از دست دادن قدرت و به طور خودکار قرار می دهد پمپ های DC به عمل است. یک بار دیگر دو سوئیچ شناور است محتاطانه برای باتری پشتیبان پمپ. در این راه شما باید دو پمپ هر دو سوئیچ به ارائه افزونگی که مانع از آب گرفتگی زیرزمین.

در نهایت جای خود را به لجن و کثافت پمپ حداقل هر 10 سال. آیا منتظر نیست تا زمانی که شما یک آب گرفتگی زیرزمین تغییر آن را در حال حاضر. نه تنها این است که بسیار ارزان تر از جایگزین کردن فرش تیغه و خانواده ترکه اما آن را نیز به شما صلح از ذهن زمانی که بارش باران به صورت رول. به یاد داشته باشید خود را از لجن و کثافت پمپ دستگاه های الکتریکی. دستگاه های الکتریکی به طور کلی انجام نمی دهد بسیار هشدار زمانی که آنها در مورد به ترک کار. این درست است به خصوص از دستگاه های الکتریکی است که نصب شده در آب زیر طبقه زیرزمین. آیا تاخیر – به جای امروز!

برای قرار دادن تا چیز فقط به یاد داشته باشید – دو سوئیچ بهتر از یکی دو پمپ ها بهتر از فقط یکی و لوازم الکتریکی نصب شده در یک سوراخ در طبقه زیرزمین را به آخرین برای همیشه لطفا برای و به خصوص سازندگان درجه واحد مانند بسیاری از ما حفاظت از خانه های ما. خود را از لجن و کثافت پمپ می تواند به شما بهترین حفاظت در برابر خانواده آسیب و یا می توان آن را بزرگترین مشکل خود را.

[ad_2]