چه بیماری هایی  توسط دکتر کلیه و مجاری ادراری، دکتر گوارش و معده و متخصصان طب سنتی قابل درمان هستند؟

ابتدا کمی با دکتر کلیه و مجاری ادراری آشنا می شویم . جراح کلیه و مجاری ادراری کیست؟ به متخصصانی که در این شاخه و بیماری فعالیت میکنند اورولوژیست می گویند ، این اورولوژیست ها می توانند ، به درمان بیماری های سیستم ادراری تناسلی و جراحی آن ها بپردازد بنابراین در حالت کلی به …

اذامه مطلب