ﺩﯾﺪﺍﺭ ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺭﺋﯿﺲ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﺎ ﺳﻔﯿﺮ ﭼﯿﻦ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ / ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻤﮑﺎﺭﯼ ﺑﺎ ﺷﺮﻕ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﮐﺎﺭ ﺳﺎﺗﺮﺍ

[ad_1]

رئیس سازمان تنظیم مقررات رسانه های صوت و تصویر فراگیر عصر سه شنبه (4شهریور) با چانگ هوا سفیر چین در ایران دیدار و گفتگو کرد.

[ad_2]

Source link