کودک صندلی ماشین ایمنی – انواع مختلف و نصب و راه اندازی, راهنمایی,

[ad_1]

دکتر شما استرس است که فرزند شما باید همیشه سوار شدن در یک ماشین ایمنی صندلی اما آنچه که بهترین برای کودک من. خوب همه وضعیت های مختلف هستند و نه هر صندلی ماشین کار خواهد کرد برای هر کودک. بنابراین در اینجا برخی از نکات و حقایق در مورد انواع مختلف صندلی ماشین است که ممکن است کمک به شما در خرید بهترین صندلی ماشین. هنگامی که فرزند شما حداقل 1 سال و وزن آن حداقل 20 پوند او می تواند سوار رو به جلو در صندلی ماشین. اگر چه مطالعات نشان می دهد که آن را هنوز هم امن تر برای او را به سوار شدن عقب رو تا زمانی که او می تواند به راحتی انجام دهید.

وجود دارد 5, انواع ماشین صندلی ایمنی است که می تواند رو به جلو.

1. تبدیل صندلی ها آنهایی است که می تواند مورد استفاده قرار رو عقب یا رو به جلو.

2. رو به جلو صندلی کودک نو پا می شود و تنها رو به جلو با یک مهار. این برای کودکانی که وزن تا 80 پوند است. شما باید بررسی مشخصات هر مدل به دلیل برخی تنها می تواند مورد استفاده قرار گیرد تا 40 پوند است.

3. وجود صندلی ماشین است که می تواند رو به جلو و یا به عنوان یک تقویت کننده. این نام ترکیبی رو به جلو/تقویت کننده صندلی. این صندلی ماشین استفاده می شود رو به جلو برای کودکان با وزن 40 تا 65 پوند بسته به مدل. آنها را می توان به عنوان یک تقویت کننده صندلی ماشین بدون مهار برای کودکان با وزن تا 80 تا 100 پوند است.

4. برخی از وسایل نقلیه ساخته شده با رو به جلو صندلی ماشین درست در ساخته شده است. خواندن وسیله نقلیه خود را صاحب دستی برای پیدا کردن وزن و قد محدودیت های خاص خود را وسیله نقلیه. آنها متفاوت خواهد بود.

5. سفر جلیقه بسیار محصول جدید در بازار است. آنها یک جایگزین امن برای رو به جلو صندلی ماشین کودک. سفر جلیقه می تواند مفید باشد زمانی که شما یک وسیله نقلیه با تنها دامان کمربند ایمنی در صندلی عقب. آنها بزرگ برای حرکت از وسیله نقلیه به وسیله نقلیه بنابراین شما لازم نیست که به صندلی ماشین خود در داخل و خارج. سفر استفاده می شود برای کودکان نو پا که دیگر نمی تواند مناسب در ماشین های سنتی صندلی ایمنی و یا برای کودکانی که فقط به سادگی نمی خواهد ماندن در صندلی ماشین خود. آنها را می توان مورد استفاده برای کودکان بین 20 پوند تمام راه را تا به 168 پوند است.

نصب و راه اندازی, راهنمایی برای رو به جلو-رو صندلی

1. ماشین صندلی ایمنی باید نصب شود و محکم در ماشین. مهار باید بطور دنج قرار گرفتن مناسب در برابر کودک خود را.

2. وقتی عقب رو تسمه شانه باید در حافظه یا در زیر فرزند خود را شانه. به سوئیچ تبدیل صندلی به جلو رو شما باید با حرکت تسمه شانه به شکاف در بالا و یا فرزند خود را شانه.

3. با برخی از صندلی ماشین شما ممکن است مجبور به تنظیم زاویه صندلی تکیه زنند.

4. وسایل نقلیه ساخته شده پس از سال 2002 باید با قفل کردن سیستم. این استفاده می شود برای حفظ ایمنی خودرو صندلی. اگر شما آن را باید مورد استفاده قرار گیرد. آن را نگه می دارد صندلی ماشین امن تر از یک صندلی عادی کمربند. بررسی خود را صاحبان کتابچه راهنمای کاربر برای وسیله نقلیه خود را برای پیدا کردن جایی که شما افسار مجریان واقع شده در ماشین خود را. استفاده از راهنمای خود را برای شما خاص ایمنی صندلی ماشین به یاد بگیرند که چگونه به استفاده از این سیستم را با صندلی ماشین.

همیشه استفاده از راهنمای خود را و خود را در صندلی ماشین مشخصات در هنگام استفاده و نصب آن. به یاد داشته باشید حتی اگر شما فکر می کنم یک کمی خود را به اندازه کافی بزرگ برای سوار شدن فقط با یک کمربند آمار نشان می دهد آنها نیست. حتی کودکان از سن 4 تا 8 سال باید در یک تقویت کننده صندلی. بنابراین نگه داشتن فرزند خود را امن و استفاده از صندلی ایمنی.

[ad_2]