کمر قاچاقچی مواد مخدر باید شکسته شود

[ad_1]


رییس قوه قضاییه با بیان اینکه باید کمر قاچاقچی مواد مخدر شکسته شود، گفت: مساله مواد مخدر از مهم ترین موضوعات امروز است که بنیان خانواده و جوانان ما را تهدید می کند.

[ad_2]

Source link