کرونا چگونه به بهانه‌ای برای گسترش نفوذ قدرت‌ها در خاورمیانه تبدیل شد؟

[ad_1]


فکت شیت در رابطه با سوریه با پاراگرافی اغاز می‌شود که طبق مفاد آن، تحریم‌ها با هدف جلوگیری از تعامل رئیس جمهور سوریه با اطرافیان او در دولت سوریه، با نظام مالی بین المللی است، همانطور که در مورد ایران و روسیه نیز تحریم‌هایی اعمال شده است. در شرایطی که دولت سوریه از تعامل با نظام بانکی جهانی محروم است، چطور می‌تواند غذا یا دارو وارد کرده و هزینه آن را بپردازد؟!

[ad_2]

Source link