کروناویروس از طریق پشه ها منتقل نمی شود

[ad_1]

مطالعه جدید اثبات می کند که کروناویروس عامل بیماری کووید۱۹ از طریق پشه به انسان قابل انتقال نیست.

[ad_2]

Source link