چه جوانب مثبت و منفی در بازار فارکس گزینه ؟

[ad_1]

بیشتر و بیشتر معامله گران در حال انتخاب به تجارت فارکس گزینه های. دلیل این است که مدیریت آنها را به وزن جوانب مثبت و منفی و آنها را پیدا کنید که سابق به مراتب اهمیت بیشتری نسبت به دومی. گزینه ارز است که در توافق یا قرارداد بین گزینه خریدار و فروشنده است که به خریدار حق هیچ زمینه ای تعهد به خرید یا فروش یک گزینه است. این خریدار است که دیکته اعتصاب قیمت و تاریخ انقضاء آن. اگر تاریخ انقضا می آید خریدار ممکن است انتخاب کنید برای ورزش خود را انتخاب و خرید ارز و یا او ممکن است انتخاب کردن به فقط اجازه دهید گزینه منقضی بی ارزش است. همه او نیاز به پرداخت حق بیمه است.

با توجه به این تعریف فارکس تجارت گزینه در واقع شمار بسیاری از مزایای بیش از برخی از ابزارهای مالی مورد استفاده در مبادلات مختلف. برخی از این مزایا عبارتند از محدود خطر درگیر در این معامله پتانسیل نامحدود برای درآمد کم تا جلو, پول نقد, نیاز, انعطاف پذیری از ویژگی های ارائه شده به معامله گر امکان استفاده از این گزینه به عنوان یک پرچین بیش از موقعیت های دیگر به منظور محدود کردن خطر و ارائه گزینه های بسیاری برای نقطه گزینه های.

فقط به عنوان وجود جوانب مثبت نیز وجود دارد چند منفی در ارز تجارت گزینه. حق بیمه اختصاص داده شده به آن ممکن است متفاوت باشد با توجه به گزینه های تاریخ و قیمت اعتصاب ساخت پاداش و همچنین نسبت خطر نیز متفاوت است. هنگامی که معامله گر در خرید یک نقطه انتخاب او ممکن است تغییر ذهن خود را به آن را به فروش برساند. پیش بینی سناریو برای یک زمان خوب و تاریخ برای این گزینه ممکن است یک کار آسان است. در نهایت این است که گاهی اوقات گرفته شده به عنوان رفتن در برابر شانس. به غیر از این هیچ چیز بد می شود گفت: در مورد ارز گزینه معاملات.

[ad_2]