پاراکتاب | اصول دین برای همه

[ad_1]

«اصول دین برای همه» با نثری ساده برای نوجوانان و جوانان نوشته شده است. «آیت الله رضا استادی» در طی سی درس، همه‌ی اصول شیعیان را بدون پیچیدگی بیان کرده و کتاب کوچکی برای حل این مشکل بزرگ پدید آورده است.

[ad_2]

Source link