مواسات؛ رمز پیوند معنوی و انسجام اجتماعی جامعه اسلامی

[ad_1]

نایب رییس مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه، از مواسات به عنوان عامل پیوند معنوی و انسجام اجتماعی جامعه اسلامی یاد کرد.

[ad_2]

Source link