مفهوم قرآنی تعارف، زمینه ساز سنت اسلامی ارتباطات میان فرهنگی

[ad_1]


چهارمین نشست هسته ارتباطات میان فرهنگی با عنوان «تعارف، الگوی قرآنی ارتباطات میان فرهنگی» برگزار شد.

[ad_2]

Source link